gallery

ทำไมเราถึงไม่ควรกัดเล็บ

โดยทั่วไปแล้วฟันเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดของคนเรา การมีนิสัยชอบกัดเล็บนั้นคงไม่ทำให้ฟันหักหรือบิ่นแน่ แต่ผลเสียอย่างอื่นที่จะตามมาเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสนใจ

      เป็นทางนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เพราะสิ่งสกปรกมกสะสมในซอกเล็บ
      การกัดเล็บบ่อยๆ จะทำให้รูปร่างและสุขภาพของเล็บเสียไป และยังอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่เล็บได้
      ในรายที่ชอบกัดเนื้อข้างๆเล็บ ซึ่งอาจเป็นแผลและเกิดการติดเชื้อได้ เนื่องจากในปากมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมาก

     การกัดเล็บเป็นปัญหาที่ดูไม่น่าจะมีอะไรกลับมีผลตามมาได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว อีกประการหนึ่งก็คือ การกัดเล็บเป็นการสะท้อนถึงบุคลิกภาพและปัญหาภายในจิตใจของคนๆ นั้นด้วย เพราะแสดงออกถึงความไม่มั่นใจในตนเอง ปัญหาภายในจิตใจที่อาจเป็นความคับข้องใจ ความสับสน หรือมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ (แม้ว่าจริงๆ อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ แต่ทำด้วยความเคยชิน)

     ดังนั้นถ้าพบพฤติกรรมเช่นที่ว่านี้ ควรพยายามหาสาเหตุและปรับปรุงพฤติกรรมนี้ก่อนที่จะกลายเป็นนิสัยเพราะจะทำให้การแก้ไขลำบากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th