gallery

Orthodontic Procedures

     ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะตรวจช่องปากและสภาพฟัน ในกรณีที่มีฟันผุต้องอุดฟันให้เรียบร้อยก่อน รวมถึงการขูดหินปูนด้วย เพราะตอนจัดฟันนั้นจะดูแลรักษาสุขภาพฟันได้ลำบากกว่าเดิม จากนั้นถึงดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

     1.ทันตแพทย์จะให้คุณพิมพ์ปาก และเอ็กซ์เรย์กะโหลกศีรษะและช่องปากเพื่อบันทึกการสบฟันก่อนการจัดฟันและตรวจดูลักษณะของรากฟัน กระดูกรองรับรากฟัน และลักษณะโครงสร้างใบหน้า

     2.ทันตแพทย์จะนัดติดเครื่องมือจัดฟัน อาจจะแบ่งเป็นติดยางแยกฟัน 1 อาทิตย์ แล้วติดเครื่องมือบน อาทิตย์ต่อมาค่อยติดเครื่องมือล่าง หรือติดพร้อมๆ กัน เลย ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาของทันตแพทย์คนนั้นๆ

     3.ทันตแพทย์จะนัดเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน ให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนที่จากจุดที่ต้องการ ส่วนใหญ่ 4-5 สัปดาห์หรือเดือนละ 1 ครั้ง

     4.ทันตแพทย์จะนัดขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ทุกๆ 6 เดือน

     5.เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะเอาเครื่องมือออก พร้อมขัดฟันให้

     6.จัดทำรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันที่จัดเสร็จแล้วเอาไว้ ไม่ให้มันเคลื่อนที่กลับที่เดิม

     ขั้นตอนต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับคุณหมอและสภาพฟันของเราว่าควรจะใช้แผนการจัดฟันแบบไหน ระยะเวลาของการจัดฟันจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น ลักษณะของการสบของฟัน เนื้อที่ของขากรรไกรว่ามากน้อยเพียงใด ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ และการไปปรับเครื่องมือแต่ละเดือนตามแผนการรักษาและยังขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มจัดฟันด้วย การจัดฟันในผู้ใหญ่นั้นจะใช้เวลามากกว่าการจัดฟันในเด็ก และหลังการจัดเรียงฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ยังคงต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ เพื่อบังคับให้ฟันไม่เคลื่อนที่และบังคับฟันไว้ในตำแหน่งที่ต้องการไปอีกระยะหนึ่ง โดยรอให้อวัยะที่รองรับฟัน คือ กระดูก เหงือก และกล้ามเนื้อปรับตัวเข้ากับตำแหน่งของฟัน เพื่อช่วยป้องกันการกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมของฟัน การจัดฟันจึงใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ปี จึงแล้วเสร็จ การจัดฟันให้ได้ผลดีนั้น ผู้จัดฟันควรให้ความร่วมมือกับทันตแพทย์ ควรไปตามนัดหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง หากผิดนัดบ่อยอาจทำให้การรักษาจะใช้เวลานานกว่ากำหนด

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก bangrakjudfun.com และ judfun.com