gallery

เหตุผลที่ควรปลูกรากเทียม

กรณีคนไข้ไม่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในช่องปากภายหลังได้ เช่น

     – มีผลต่อการเคลื่อนที่ของฟันข้างเคียงบริเวณที่ไม่มีฟัน เช่น การเคลื่อนของฟันด้านข้างมายังช่องว่าง หรือฟันคู่สบย้อยลงหรืองอกขึ้นไปยังบริเวณช่องว่าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของฟันผุและปัญหาในช่องปากได้
     – ก่อให้เกิดความลำบากในการรับประทานอาหาร อาจก่อให้เกิดปัญหาในกระเพาะอาหารหรืออาหารไม่ย่อยได้
     – เสียบุคลิกภาพและการเสื่อมของกระดูกรองรับฟันอาจ ทำให้โครงหน้าเปลี่ยนรูปได้
     – ริมฝีปากเสียรูป
     – การออกเสียงผิดปกติ โดยเฉพาะเมื่อสูญเสียฟันหน้าไป