gallery
Secure-Implants

เหตุผลที่ควรปลูกรากเทียม

กรณีคนไข้ไม่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในช่องปากภายหลังได้ เช่น

     - มีผลต่อการเคลื่อนที่ของฟันข้างเคียงบริเวณที่ไม่มีฟัน เช่น การเคลื่อนของฟันด้านข้างมายังช่องว่าง หรือฟันคู่สบย้อยลงหรืองอกขึ้นไปยังบริเวณช่องว่าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของฟันผุและปัญหาในช่องปากได้
     - ก่อให้เกิดความลำบากในการรับประทานอาหาร อาจก่อให้เกิดปัญหาในกระเพาะอาหารหรืออาหารไม่ย่อยได้
     - เสียบุคลิกภาพและการเสื่อมของกระดูกรองรับฟันอาจ ทำให้โครงหน้าเปลี่ยนรูปได้
     - ริมฝีปากเสียรูป
     - การออกเสียงผิดปกติ โดยเฉพาะเมื่อสูญเสียฟันหน้าไป