gallery

อาการหลังทำฟันปลอม

ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการได้รับการถอนฟันก่อนการทำฟันปลอม การสมานตัวของแผลและเหงือกอาจต้องใช้เวลานานถึง 4 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคล หลังจากที่แผลหายดีแล้ว ทันตแพทย์จะใส่ฟันปลอมให้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ฟันปลอมมีความเหมาะสมกับสภาพช่องปากของผู้เข้ารับบริการและให้ความสบายมากที่สุด

โดยทั่วไปผู้เข้ารับบริการสามารถพูดคุยได้เหมือนปกติหลังสวมใส่ แต่อาจมีความรู้สึกไม่สะดวกสบายนักในขณะเคี้ยวอาหารซึ่งมักเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆ หรือบางครั้งอาจเกิดได้นานถึง 2-3 สัปดาห์จนกว่ากล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มและลิ้นจะปรับตัวและเคยชินกับฟันปลอมใหม่ได้ ดังนั้นทันตแพทย์จึงแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการรับประทานอาหารอ่อนในช่วงแรกๆ จนกว่าจะชินกับฟันปลอม อาการต่างๆ เช่น อาการระคายเคือง อาการปวด หรือการมีน้ำลายออกมามากกว่าปกตินั้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะแรกของการใส่ฟันปลอม ซึ่งอาการต่างๆ จะลดลงและหายในที่สุดเมื่อช่องปากสามารถปรับเข้ากับฟันปลอมได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก bangkokdentalcenter.com