gallery

อาการของฟันคุด

ฟันคุด เป็นลักษณะของฟันกรามแท้ โผล่ขึ้นไม่พ้นกระดูกและเหงือก

     อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ผลกระทบจากฟันข้างเคียงที่บดบังทำให้ไม่สามารถขึ้นมาได้ โดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี ลักษณะของฟันคุด บางคนอาจอาการบวมที่หน้า , ปวดบวมบริเวณเหงือก , อักเสบและติดเชื้อ , เป็นฝีในช่องปาก , คราบหินปูนและแบคทีเรียบนฟันและซอกเหงือก , การเกิดต่อมน้ำหรือก้อนซีสในเหงือก , โรคเหงือกและขากรรไกร และยังสามารถทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเนื่องจากเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาด