gallery

วัตถุประสงค์ของการจัดฟัน

การคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดฟันและการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการจัดฟันมากยิ่งขึ้น

     ◉ – เพื่อให้ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามและคงสภาพ
     ◉ – เพื่อให้สามารถบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ◉ – เพื่อให้ฟัน เหงือกและอวัยวะที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพที่แข็งแรง
     ◉ – เพื่อให้ใบหน้าได้รูปและสัดส่วนที่สวยงาม

การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจและความร่วมมือของคนไข้อย่างสูง ในบางกรณีที่คนไข้ไม่ยอมรับต่อแผนการรักษาบางอย่าง เช่น การถอนฟันหรือการใช้เครื่องมือดึงรั้งนอกปากร่วมด้วย แผนการรักษาที่ใช้อาจจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อ การจัดฟันจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับการรักษาด้วย ดังนั้นผู้รับการรักษาจึงควรจะให้รายละเอียดว่าอยากจะรักษาอะไร เพื่อให้ทันตแพทย์วางแผนการรักษาที่เหมาะสม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก bangrakjudfun.com