gallery

ฟันห่าง

ช่องว่างระหว่างฟันโดยเฉพาะฟันหน้าหากมีมีลักษณะที่เรียกว่า “ฟันห่าง” แล้ว จะมีผลต่อใบหน้าอย่างมาก เพราะมักจะดึงดูดความสนใจของผู้ที่พบเห็นสูงมาก

ฟันห่างเกิดจากอะไร
ช่องว่างระหว่างฟันมักจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือมาจากนิสัยส่วนตัวบางอย่าง เช่น ชอบดุนลิ้น หรือมีลิ้นผิดปกติ หรือมีการกลืนที่ผิดปกติ ทำให้ลิ้นมีแรงดันฟันหน้าให้ห่างได้ ในกรณีที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ มีการทำลายกระดูกที่รองรับรากฟัน ทำให้แยกจากกันจนเกิดช่องว่าง หรือ ฟันห่าง

แล้วจะปิดช่องฟันห่างได้อย่างไร
ในอดีตวิธีที่นิยมทำแก้ไขฟันห่าง คือ ทำฟันแซมตรงบริเวณช่องว่างนั้น อาจจะทำเป็นแบบติดแน่นหรือถอดได้ ช่องว่างปิดจริงแต่ดูไม่กลมกลืนเหมือนฟันธรรมชาติ แต่กลับได้เป็นฟันซี่เล็กๆ เหมือนฟันหนู ในปัจจุบัน การรักษาฟันมีการพัฒนาทั้งทางวัสดุและวิธีการทำให้ง่ายและแก้ปัญหาฟันห่างให้ดูสวยงาม กลมกลืนเป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้วยวิธีต่างๆ เช่น

จัดฟัน หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กหรือวัยรุ่น แต่ทุกวันนี้คนที่มารับการจัดฟันเป็นผู้ใหญ่ถึง 20-30 % เพื่อแก้ไขฟันเก ปิดช่องว่างระหว่างฟัน เพื่อปรับรอยยิ้มให้ดูดีขึ้น การจัดฟันสามารถทำเป็นแบบถอดได้หรือใช้กระดุมจัดฟันแบบใสแทนแบบโลหะ ทำให้มองไม่เห็นเหล็กดัดฟันชุดเจนนัก หรือจะเป็นแบบซ่อนอยู่หลังฟันก็มี การปิดช่องว่างโดยการจัดฟันอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 2 ปี แล้วแต่กรณี

เพิ่มขนาดฟันโดยใช้วัสดุอุดฟันหน้า
Composite Resin เป็นวัสดุอุดฟันที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติมาก ทันตแพทย์จะปิดช่องว่างฟันห่างโดยใช้วัสดุนี้ตบแต่งฟันให้ใหญ่ขึ้น สามารถทำเสร็จเร็วภายในการนัดเพียงครั้งเดียว ที่สำคัญการเติมฟันแบบนี้ต้องระวังในการใช้ฟันกัดอาหาร จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งมากๆ เพราะอาจทำให้ฟันแตกบิ่นได้ และต้องใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ

ทำเป็นหน้าต่างปิดผิวหน้าฟัน
วิธีนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองครั้ง ทันตแพทย์จะกรอผิวหน้าฟันเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นออกบางส่วน แล้วพิมพ์ฟันทำเป็นแผ่น Porcelain มาปิดด้านหน้าฟันอีกทีวิธีนี้ดีมากที่สามารถบีบขนาดรูปร่างฟันและสีฟันได้ดี ใกล้เคียงกลมกลืนกับธรรมชาติมาก

การทำครอบฟัน
การทำครอบฟันจะเลือกเป็นวิธีสุดท้ายในการแก้ไขฟันห่าง เราจะต้องกรอฟันทั้งซี่แล้วไปหล่อแบบฟันใหม่คือเปลี่ยนรูปฟันเกือบ 100% เราจะเลือกทำให้กรณีฟันซี่นั้นผุมากหรือสีเปลี่ยนมาก ไม่สามารถแก้โดยวิธีใช้ Composite Resin หรือทำเป็น Veneer ได้

ในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง บุคลิกที่น่าประทับใจจะมีบทบาทสำคัญต่อการได้เปรียบในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตส่วนตัว ฟันเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนบนใบหน้า และรอยยิ้มจะมีผลต่อความรู้สึกของคนรอบข้าง โดยเฉพาะยิ้มอย่างมั่นใจ มีเสน่ห์ชนะใจใครหลายคนอย่างแน่นอน