gallery

ประโยชน์ของรากฟันเทียม

การทำรากเทียมมีประโยชน์หลายประการต่อผู้ที่สูญเสียฟันที่สำคัญไป ทั้งยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจแก่ผู้รับการรักษาอีกด้วย

     -มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
     -ช่วยชะลอหรือลดการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับฟัน
     -ให้ความสวยงามและความรู้สึกคล้ายคลึงกับการมีฟันตามธรรมชาติ
     -ไม่สามารถผุหรือก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือก
     -สามารถทดแทนฟันตั้งแต่หนึ่งซี่ถึงทั้งปากได้
     -มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ
     -สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นใจให้แก่คนไข้
     -เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่นการกัดและบดเคี้ยวอาหาร
     -ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์แก่คนไข้