gallery

ประโยชน์ของการใช้ฟันปลอม

หากเราสูญเสียฟันบางซี่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา เราอาจสูญเสียความสะดวกสบายและความมั่นใจไปด้วย ดังนั้น การใช้ฟันปลอมจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้ชีวิต ซึ่งประโยชน์ต่างๆ มีดังนี้

     1. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติ โดยเฉพาะในฟันหน้า
     2. ช่วยในการบดเคี้ยว ทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียดขึ้น ทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป
     3. ช่วยป้องกันการเกิดฟันที่อยู่ข้างเคียงล้มเอียงหรือฟันคู่สบยื่นยาวเข้ามาหาช่องว่างที่สูญเสียฟัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dentalwnkhospital.5u.com