gallery

ดูแลเหงือกขณะตั้งครรภ์

การรักษาสุขภาพในช่องปากระหว่างตั้งครรภ์นั้นเริ่มจากการดูแลอนามัยช่องปากอย่างสม่ำเสมอ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยถ้ารู้สึกคลื่นไส้ขณะแปรงฟันควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีคุณสมบัติดูแลรักษาเหงือกและฟันที่มีรสชาติเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้ลงได้บ้าง ขณะเดียวกันหลังขากคลื่นไส้อาเจียนหรือทานอาหารมื้อย่อยๆ ก็ควรบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง เพื่อลดคราบเศษอาหารและน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเพื่อช่วยกำจัดคราบพลัคเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้รู้สึกสะอาดและสดชื่นขึ้น

ขณะเดียวกัน คุณแม่ที่หิวบ่อยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัด เปรี้ยวจัด ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเพิ่มการทานอาหารที่มีโปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัสมากๆ เช่น นม ไข่ ปลาเล็กปลาน้อย รวมทั้งผักผลไม้แทน

ที่สำคัญ คุณแม่ทุกคนควรให้ความสำคัญในการพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากก่อนตั้งครรภ์และรับการรักษาพื้นฐาน ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน เพื่อเป็นการป้องกันโรคเหงือกและฟันผุขณะตั้งครรภ์ มีหลายคนเชื่อว่าขณะตั้งครรภ์ไม่ควรทำฟัน ซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ทันตแพทย์สามารถให้การรักษาทันตกรรมกับคุณแม่ได้ในช่วงอายุครรภ์ เดือนที่ 4 – 6 ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อทารก แต่ทั้งนี้คุณแม่ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบถึงการตั้งครรภ์ก่อนการรักษาทุกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก motherandchild.in.th