gallery

จัดฟัน Damon System

การจัดฟันแบบ Damon ถูกคิดค้นและออกแบบเฉพาะ ให้สามารทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย เพราะไม่มียางยึดติดอุปกรณ์ดัดฟันซึ่งเป็นแหล่งสะสมคราบฟัน (Plaque) ด้วยเหตุนี้การจัดฟันแบบ Damon ทำให้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้เข้ารับการจัดฟันเป็นไปอย่างง่ายดาย

การจัดฟันทั่วไปนั้น บ่อยครั้งที่ต้องถอนฟันที่ดีทิ้งไป หรือต้องใช้ palatal expanders เพื่อเพิ่มช่องว่างของฟัน ซึ่งการจัดฟันทั่วไปนั้นผู้ที่จัดฟันมักจะประสบกับความไม่สะดวกสบายระหว่างการจัดฟัน ใช้เวลานาน และยังได้รูปของฟันในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ การจัดฟันแบบ Damon เป็นการจัดฟันแบบใหม่สำหรับคนที่ต้องการจัดฟัน ที่ใช้แรงยึดดึงน้อย และยังถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อการจัดฟันให้เข้ากับใบหน้าของคนทุกรูปแบบ

ทันตแพทย์เด็นบลิสได้รับการับรองการจัดฟัน Damon System โดยทันตแพทย์เด็ลทัลบลิสจะทำการรักษาโดยการรวม 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน คือ

1. Damon passive self-ligating braces ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องพึ่งพาแรงดึงจากยางและการยึดติดของโลหะ เพราะโลหะจัดฟันไร้แรงยึดของ Damon System ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะพบกับประสบการณ์การรักษาที่ไม่ต้องทนกับแรงยึดแน่นอีกต่อไป

2. Light high-technology shape-memory wires ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปได้เร็วขึ้นและต้องการปรับแต่งจากทันตแพทย์น้อยลง

3. A new clinically proven treatment approach ทำให้การจัดฟันของคุณนั้นมีผลต่อโครงหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาการถอนฟัน หรือเครื่องมือใดๆ

ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 3 องค์ประกอบนี้อย่างลงตัวแล้ว จะทำให้การรักษาเป็นไปได้เร็วมากขึ้น พบทันตแพทย์น้อยครั้ง รู้สึกได้ถึงความสบายที่มากขึ้น และยังได้รับผลการรักษาที่น่าพึงพอใจสูงสุด

วิธีการรักษา
ใช้หลักการจัดฟันโดยอาศัยแรงยึด-ดึง ทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่ง ที่กำหนดโดยทันตแพทย์จะเป็นผู้กำหนดทิศทางการเคลื่อนของฟัน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการจัดฟันจะไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ ดังนั้นจึงต้องมาพบทันตแพทย์ตามกำหนดเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องมือ (หากไม่มาตามนัดจะทำให้ระยะเวลาการจัดฟันนานขึ้น)

ระยะเวลาในการรักษา
ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทันตแพทย์เด็นทัลบลิส สามารถย่นระยะเวลาในการจัดฟันด้วย Damon System ให้เหลือเพียง 1-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันทั่วไปถึง 30% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพและโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Damon System Official Site