gallery

การจัดฟันด้วยโลหะ

การจัดฟันด้วยโลหะ เป็นการดัดฟันหรือการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ มักเห็นกันได้ทั่วไป โดยใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพสูง และต้องมีการเปลี่ยนยางทุกเดือนเนื่องจากยางหมดอายุการใช้งาน และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้จัดฟันทั่วไปเพราะยางนั้นสามารถเปลี่ยนสีได้ตามความสร้างสรรค์ และปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือให้มีขนาดเล็กลงและมีความหลากหลายของสียางมากขึ้น ทำให้เราสามารถพบเห็นการจัดฟันแบบนี้ได้ ในกลุ่มคนไข้ทั่วไปที่ต้องการสีสัน และไม่มีปัญหาเรื่องคนอื่นที่สามารถมองเห็นการจัดฟันได้อย่างชัดเจน

ข้อดี
     เครื่องมือทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ผิวเรียบ มันวาว ทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยากกว่า และการติดตั้งวัสดุด้านนอกของฟันทำให้การดูและและทำความสะอาดง่ายและสะดวกมากขึ้น และยังสามารถสนุกกับการเลือกสีสันต่างๆของยางได้อีกด้วย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของการจัดฟันแบบชนิดนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยสุด ทำให้เป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการจัดฟันทั่วไป

ข้อควรระวัง
     ควรดูแลเครื่องมือตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพื่อประสิทธิภาพในรักษาสูงสุดและใช้เวลาน้อยสุด และหากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือภายในช่องปาก ให้พบหรือปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรักษาอาการผิดปกติเหล่านั้นทันที

วิธีการรักษา
     ใช้หลักการการจัดฟันโดยอาศัยแรงยึดดึงทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่ง ที่กำหนดโดยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดทิศทางการจัดฟัน นอกจากนี้ผู้ป่วยไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ ดังนั้นจึงต้องมาพบแพทย์ตามกำหนดเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องมือ