gallery

จัดฟันด้วยเซรามิก

การจัดฟันด้วยเซรามิก เป็นการจัดฟันที่มักเห็นได้ตามทั่วไปอีกแบบหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นที่นิยมมากนัก จะพบได้ในผู้เข้ารับการจัดฟันที่เป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ต้องการการจัดฟันแบบ ไม่ให้เห็นว่ากำลังดัดฟันชัดเจนมากนัก โดยใช้วิธีการติดเครื่องมือแบบเซรามิก ซึ่งมีสีใกล้เคืองผิวฟันไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใส่ลวดผ่านร่องเครื่องมือและใช้ยางใสรัดเข้ากับเครื่องมือ

ข้อดี
     เครื่องมือจัดฟันประเภทเซรามิก ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สีและความใสใกล้เคียงสีฟันมากที่สุด เหมาะกับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากต้องการให้เป็นที่สังเกตเด่นชัด และเนื่องจากเป็นการติดตั้งเครื่องมือด้านนอก จึงทำให้การดูแลรักษาเครื่องมือทำได้ง่าย แต่ค่าใช้จ่ายของการจัดฟันชนิดนี้ยังมีราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบโลหะ เพราะวัสดุเซรามิกที่นำมาใช้ในการจัดฟันนั้นเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ติดกับฟันและอยู่ในปากนานกว่าเครื่องมือแบบโลหะ และรวมถึงจำนวนการใช้งานก็ไม่มากเท่าแบบโลหะ ทำให้ค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่า แต่เมื่อเทียบกับความเหมาะสมกับคนที่ต้องการจัดฟันแบบนี้ ก็ยังไม่แพงจนเกินไป

ข้อควรระวัง
     เครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิคถึงแม้ว่าจะมีความแข็งแรงและผิวที่เรียบมันวาว แต่ก็ยังน้อยกว่าแบบโลหะ จึงทำให้ต้องระมัดระวังและรักษาเครื่องมือเป็นพิเศษ ควรดูแลเครื่องมือตามคำแนะนำของทัตแพทย์ และพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพื่อผลสำเร็จของการรักษาตามกำหนด และหากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือภายในช่องปาก ให้พบหรือปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรักษาอาการผิดปกติทันที

วิธีการรักษา
     การจัดฟันด้วยเซรามิก ใช้หลักการการจัดฟันโดยอาศัยแรงยึดดึงทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่กำหนด โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้กำหนดทิศทางการเคลื่อนตัวของฟันในการจัดฟัน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการจัดฟันจะไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ ดังนั้นจึงต้องมาพบแพทย์เป็นประจำตามกำหนดเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องมือ