gallery

การเตรียมตัวก่อนการจัดฟัน

การจัดฟันเป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดจากการเรียงตัวของฟัน โดยจะมีการปรับตำแหน่งฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจจัดฟันจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และค่าใช้จ่าย เพื่อยิ้มรับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์

1.ดูแลรักษาฟันเราให้สะอาด และตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ
2.ศึกษาข้อมูลก่อนการจัดฟัน ทั้งข้อดีและข้อเสียให้ละเอียดและคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของตนเองด้วยว่ามีความจำเป็นมากแค่ไหน
3.ปรึกษาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เคยจัดฟันมาก่อน หากมีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามเพื่อนได้ เพราะแต่ละคนได้รับการรักษาไม่เหมือนกัน
4.ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากการจัดฟันใช้ระยะเวลาเป็นปี อาจจะเกิดผลกระทบอย่างอื่นได้ เช่น มีการย้ายบ้าน อาจต้องย้ายคลินิกทันตกรรมไปด้วย
5.ค้นหาคลินิคจัดฟันที่น่าเชื่อถือ เช็คราคาของการจัดฟัน บางทีอาจจะเช็คจากรายชื่อทันตแพทย์ หรือสอบถามญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เคยจัดฟันมาก่อน
6.เตรียมเงินและสอบถามแผนการชำระเงินกับทางคลินิกที่สนใจ เพราะแต่ละคลินิกมีแผนการแบ่งชำระเงินที่แตกต่างกัน
7.ต้องยอมรับว่าการจะได้มาซึ่งฟันที่สวยงามจะต้องแลกกับความเจ็บปวดในช่วงระยะเวลาของการจัดฟัน เช่น ความเจ็บปวดจากการถอนฟัน การใส่ยางแยกฟัน การปรับลวด ลวดเกี่ยวเหงือกหรือแก้ม หรือการเคลื่อนที่ของฟัน
8.เมื่อตัดสินใจแล้ว นัดหมายกับทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาเบื้องต้น

ขอขอบคุณข้มูลจาก bangrakjudfun.com