gallery

การฝังรากเทียม

เป็นวิธีการปลูกรากเทียมทดแทนรากฟันจริงเพื่อให้สามารถมีฟันเสมือนจริงได้ดังเดิม โดยการฝังรากฟันเทียมไทเทเนียมลงบนกระดูกรองรับฟัน เพื่อเป็นฐานให้แก่ฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจเป็นสะพานฟันหรือฟันปลอม ทำให้ฐานของฟันมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dentajoy.com