gallery

การดูแลรักษาฟันปลอม

ฟันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา เราจึงต้องดูแลรักษาฟันให้อยู่กับเรานานๆ เช่นเดียวกับฟันปลอม ถึงแม้จะไม่ใช่ฟันของเราจริงๆ แต่เราก็ควรดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานฟันปลอมได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ เราจะแบ่งวิธีการดูแลรักษาตามชนิดของฟันปลอมซึ่งมีดังต่อไปนี้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

-หลังรับประทานอาหาร ควรถอดฟันปลอมออกมาล้างทำความสะอาดทุกครั้ง เพื่อขจัดเศษอาหารต่างๆ ที่อาจติดบนฟันปลอม
-ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนทำความสะอาดฟันปลอม โดยใช้ร่วมกับสบู่ ยาสีฟัน หรือน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอม และควรมีภาชนะใส่น้ำรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันปลอมตกแตก
– ควรถอดฟันปลอมออกในเวลากลางคืนและแช่ฟันปลอมไว้ในภาชนะบรรจุน้ำสะอาด หากไม่แช่น้ำไว้ส่วนที่เป็นพลาสติกจะแห้งและบิดงอได้

ฟันปลอมชนิดติดแน่น มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

-เน้นการแปรงฟันบริเวณคอฟันของฟันที่ถูกครอบเป็นพิเศษ ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ
-สำหรับสะพานฟันต้องทำความสะอาดบริเวณใต้ฟันปลอม โดยใช้ไหมขัดฟันหรือ Superfloss สอดคล้องใต้ฟันปลอม

ข้อควรระวังของผู้ใช้ฟันปลอม

– ผู้ใส่ฟันปลอมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารเหนียวและแข็ง
– ห้ามนำฟันปลอมไปแช่ในน้ำเดือดหรือน้ำร้อน เพราะจะทำให้บิดเบี้ยวได้ และไม่ควรทิ้งฟันปลอมให้แห้ง เพราะอาจแตกร้าวได้
– ฟันปลอมบางชนิดมีอายุการใช้งาน อาจต้องซ่อมแซม อีกทั้งเนื้อเยื่อใหม่ในปากควรได้รับการแก้ไข หากทิ้งไว้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดแผลก่อมะเร็งในช่องปากได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก elderthai.com , childrenhospital.go.th